STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


MIESZKANIOWY RACHUNEK POWIERNICZY
Rachunek służy do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę, na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, na podstawie zawartej z deweloperem umowy deweloperskiej.

Produkt oferowany w dwóch wariantach
 • otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy
 • zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy

Cechy produktu
 • korzystny wpływ na zaufanie nabywców do realizowanej inwestycji poprzez zwiększenie bezpieczeństwa środków wpłacanych przez nabywców na rachunek
 • możliwość pełnej kontroli nabywców w zakresie wpłat i wypłat dokonywanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy na podstawie wyodrębnionej ewidencji

Pełna kontrola wypłat przez Bank
 • Bank wypłaca środki z zamkniętego rachunku powierniczego po otrzymaniu odpisu aktu notarialnego przenoszącego na nabywcę prawo własność lokalu lub nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym
 • Bank wypłaca środki z otwartego rachunku powierniczego każdorazowo po dokonaniu kontroli zakończenia realizacji danego etapu przedsięwzięcia deweloperskiego

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczym z
 • postępowania egzekucyjnego skierowanego przeciwko deweloperowi
 • masy upadłościowej – w razie ogłoszenia upadłości dewelopera
 • z masy spadkowej – w przypadku śmierci dewelopera będącego osoba fizyczną

Korzyści klienta
 • kompleksowa finansowa obsługa transakcji deweloperskich
 • bezpieczeństwo środków nabywców lokali mieszkalnych
 • pełna kontrola nabywców w zakresie dokonywanych wpłat i wypłat z rachunku
 • wzrost zaufania nabywców do realizowanych inwestycji deweloperskich
ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY !


Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-424, (61) 8970-428

Oddział w Nekli
Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-437, (61) 4373-438Centrala Banku,
Oddział w Kostrzynie

Stanowisko kredytów i spraw członkowskich
lub pod numerem telefonu:
(61) 8970-427, (61) 8970-433

Oddział w Nekli
Stanowisko kredytów i spraw członkowskich
lub pod numerem telefonu:
(61) 4373-439, (61) 4373-440

Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE