STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


DANE KONTAKTOWE
CENTRALA BANKU
  Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
  ul. Warszawska 4
  62-025 Kostrzyn

  tel.: (61) 8970-420
  fax.: (61) 8178-543

  e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
  e-mail Sekretariat Centrala: sekretariat@bskostrzyn.pl


  godziny otwarcia

  od poniedziałku do piątku - 8:00 - 15:00

  bankomat - 24 godz.

INFORMACJA O PRODUKTACH
Bezpośrednia informacja o produktach depozytowych
  Centrala Banku, Oddział w Kostrzynie
  Stanowisko obsługi klienta lub pod numerem telefonu: (61) 8970-424, (61) 8970-428

  Oddział w Nekli
  Stanowisko Operacyjno-Rachunkowe lub pod numerem telefonu: (61) 4373-437, (61) 4373-438

Bezpośrednia informacja o produktach kredytowych
  Centrala Banku, Oddział w Kostrzynie
  Stanowisko ds. analiz kredytowych lub pod numerem telefonu: (61) 8970-427, (61) 8970-433

  Oddział w Nekli
  Stanowisko kredytów i spraw członkowskich lub pod numerem telefonu: (61) 4373-439, (61) 4373-440


ZASADY SKŁADANIA SKARG, WNIOSKÓW I REKLAMACJI
Informacja w zakresie sposobu składania skarg, wniosków i reklamacji oraz zasad ich rozpatrywania
w Banku Spółdzielczym w Kostrzynie.
Informacja o podmiotach rozpatrujących spory konsumenckie

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje, iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami, jest Rzecznik Finansowy. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać w Biurze Rzecznika Finansowego pod adresem: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa
oraz na jego stronie internetowej: https//rf.gov.pl/.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami oraz osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, na zasadach określonych w Regulaminie Sądu Polubownego. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: 00-030 Warszawa, Pl. Powstańców Warszawy 1
oraz na stronie internetowej: https:/www.knf.gov.pl.

Bank Spółdzielczy w Kostrzynie w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a konsumentami jest Bankowy Arbitraż Konsumencki przy Związku Banków Polskich. Szczegółowe informacje o zasadach rozwiązywania sporów można uzyskać pod adresem: ul. Z.Herberta 8, 00-380 Warszawa
oraz na stronie internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc/.ZASTRZEGANIE KART
Szybkie zastrzeżenie karty uchroni Klienta przed stratami finansowymi spowodowanymi utratą karty płatniczej.
W przypadku utraty karty należy niezwłocznie powiadomić Zespół Zastrzegania Kart.
  Numery telefonów dostępne całą dobę:

  z kraju - tel. (22) 515-31-50
  z zagranicy - tel. 00 48 22 515-31-50
Po zastrzeżeniu karty należy zgłosić się do banku.


Przy zastrzeganiu karty należy podać:
  imię i nazwisko
  numer karty (nie konieczne)
  datę urodzenia
  adres
  nazwisko panieńskie matki

Pamietaj!
Im szybciej nastąpi zastrzeżenie karty, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo wystąpienia strat powstałych w wyniku nieuczciwego jej wykorzystania.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie) Bank Spółdzielczy w Kostrzynie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych.

Zobacz dokument:
   Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


MAPA DOJAZDU

Wyświetl większą mapę
Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2011
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE