Bank Spółdzielczy w Kostrzynie
STRONA GŁÓWNA PROMOCJE BANK PLACÓWKI PRODUKTY I USŁUGI KONTAKT
BANKOWOŚĆ INTERNETOWA


BANKOWOŚĆ INTERNETOWA
Wszystkim klientom indywidualnym i instytucjonalnym, będących posiadaczami rachunków bankowych, Bank Spółdzielczy w Kostrzynie oferuje usługę Internet Banking, umożliwiając dostęp do rachunków i jego samodzielną obsługę przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z dowolnego komputera, posiadającego dostęp do sieci Internet.
Uruchomienie usługi następuje po złożeniu przez klienta pisemnej dyspozycji oraz podpisaniu stosownej Umowy z Bankiem.

W ramach usługi Internet Bankingu klient ma możliwość:
 • sprawdzenia stanu rachunku,
 • wykonywania przelewów,
 • tworzenia listy przelewów zdefiniowanych,
 • składania zleceń stałych,
 • śledzenia historii operacji,
 • wydruku potwierdzenia wykonania operacji.
Operacje wykonywane przez klienta w ramach usługi Internet Banking, rejestrowane są na jego rachunku w czasie rzeczywistym, podobnie jak operacje dokonywane przez Bank są natychmiast widoczne podczas korzystania z usługi.
Usługa Internet Banking to dla klienta nie tylko całodobowy dostęp do rachunku i historii operacji, ale przede wszystkim wygoda i oszczędność czasu, swoboda dysponowania środkami pieniężnymi bez konieczności stania w kolejkach, bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych, a także tańsze opłaty za dokonywane przelewy.

Po zawarciu Umowy klient otrzymuje:
 1. identyfikator klienta - unikalny numer nadawany użytkownikowi w chwili uruchomienia usługi,
 2. hasło dostępu - klient musi dokonać jego zmiany przy pierwszym logowaniu,
 3. listę haseł jednorazowych - listę numerycznych ciągów znaków wygenerowanych losowo, niezbędnych do autoryzacji dokonywanych operacji bankowych lub możliwość autoryzacji z wykorzystaniem haseł w komunikatach SMS.
Autoryzacja operacji w systemie możliwa jest przy pomocy haseł wysyłanych w postaci komunikatów SMS, które zastępują listę haseł jednorazowych. Hasło w komunikacie wysyłane jest wraz z treścią operacji, co umożlwia dodatkową weryfikację przed zatwierdzeniem, zwiększając bezpieczeństwo transakcji.


Uwaga

Dla zachowania bezpieczeństwa i wygody korzystania z usługi Internet Banking należy stosować następujące zasady:
 • logować się wyłącznie na stronie https://online.bskostrzyn.pl,
 • nie udostępniać hasła dostępu ani listy haseł jednorazowych osobom trzecim,
 • korzystać tylko z jednego okna przeglądarki,
 • nie zezwalać przeglądarce internetowej na zapisywanie haseł i nazw użytkownika w formularzach,
 • nie korzystać z klawiszy nawigacyjnych przeglądarki taki, jak: Wstecz, Dalej, Odśwież, Zatrzymaj,
 • wobec konieczności oddalenia się od komputera lub kończąc pracę należy bezwzględnie wylogować się z systemu,
 • w przypadku zerwania połączenia (np. z winy operatora telekomunikacyjnego), należy ponownie się zalogować i sprawdzić czy wszystkie dokonane operacje zostały zapamiętane przez system,
 • nie przechowywać identyfikatora, hasła dostępu oraz listy haseł jednorazowych w tym samym miejscu,
 • dokładnie wprowadzać dane do przelewów w celu uniknięcia pomyłki przy ich realizacji,
 • pozostawiać środki pieniężne na rachunku zezwalające na terminową realizację operacji wprowadzonych jako oczekujące.
W przypadku zagubienia bądź kradzieży listy haseł jednorazowych należy niezwłocznie ją zamknąć, korzystając z polecenia znajdującego się przy aktywnej liście. W celu wygenerowania nowej listy klient powinien dokonać jej zamówienia, a następnie odebrać i aktywować w siedzibie Banku.Copyright  ©   Bank Spółdzielczy Kostrzyn   2012
Bank Spółdzielczy w Kostrzynie, ul. Warszawska 4, 62-025 Kostrzyn,
tel. +48 61 8970-420,  fax +48 61 8178-543,
e-mail: bskostrzyn@bskostrzyn.pl
       STRONA GŁÓWNA     |     PROMOCJE     |     BANK     |     PLACÓWKI     |     PRODUKTY     |     KONTAKT     |     BANKOWOŚĆ INTERNETOWA     |     LOGOWANIE